Licht

Home

  1. Materiaal

  2. Regels

  3. Werkwijze

  4. Opdrachtenblad

  5. Invulblad

  6. Correctiesleutel

Een ontdekdoos


1. Materiaal

huisje in grijs karton
dak in paars karton
lampje in fitting met daaraan 2 elektrische draden bevestigd
batterij
grote bokaal
kleine bokaal met deksel
spiegel
handdoek
kaart met regels, materiaallijst en opdrachten.
werkblad.

2. Regels

Kijk met de materiaallijst of alle spullen in de doos zitten. Is er iets weg? Zeg dat dan aan de leerkracht.
Doe na gebruik alle spullen weer in de doos. Zorg ervoor dat de bokalen afgedroogd zijn. Kijk met de materiaallijst of alle spullen er weer in zitten.

Voorzichtig met glaswerk, werk niet aan de rand van de tafel. Probeer de tafel en de grond droog te houden, indien nodig: gebruik de handdoek. Indien er toch iets fout gaat, veeg de glasscherven dan grondig op.

3. Werkwijze

Lees aandachtig de regels die jullie moeten naleven.

Neem het huisje uit de doos. In het huisje zie je een lampje dat verbonden is met twee elektrische draden die naar buiten lopen. Verbind die draden met de polen van de batterij zodat het lampje brandt.
Zorg ervoor dat het lampje in het midden van het huisje staat. Plaats het dak op het huisje. Zet de kam voor de grote opening.

Neem nu de opdrachtenkaart.
Maak alle opdrachten.

Ben je hiermee klaar, dan neem je je groene balpen en het correctieblad.
Als jullie antwoorden ongeveer gelijk zijn hoef je niet te verbeteren.
Bij twijfel: haal de juffrouw erbij.

Als je hiermee klaar bent ruim je alles netjes terug op, ook het water doe je uit de bokaaltjes en je droogt die af.

4. Opdrachtenblad

1. Kijk naar de lichtstralen van de zijde met 7 lichtgaten, wat zie je?
Noteer je waarneming op het werkblad.

2. Neem het spiegeltje en plaats het voor de zijde waar er maar 1 lichtgat is, plaats het er niet loodrecht op maar schuin, wat gebeurt er met de lichtstraal?
Vul dit in op het werkblad.

3. Vul de grote bokaal met water en plaats die voor de 2 van de 3 lichtstralen van de zijde met drie lichtgaten.
Wat gebeurt er nu?
Vul het werkblad aan.

4. Vul het kleine bokaal met water en plaats het voor de verschillende lichtstralen van zijde met de kam.
Beschrijf wat er met de lichtstralen gebeurt op het werkblad.

5. Invulblad

1.Kijk naar de lichtstralen van de zijde met 7 lichtgaten, wat zie je?
...............................................................................
...............................................................................

2. Neem het spiegeltje en plaats het voor de lichtstraal van de zijde met 1 lichtgat, plaats het er niet loodrecht op maar schuin, wat gebeurt er met de lichtstraal?
...............................................................................
...............................................................................

3. Vul de grote bokaal met water en plaats die voor de 2 van de 3 lichtstralen van de zijde met 3 lichtgaten.
Wat gebeurt er nu?
...............................................................................
...............................................................................

4. Vul het kleine bokaal met water en plaats het voor de verschillende lichtstralen van de zijde met de kam.
...............................................................................
...............................................................................

6. Correctiesleutel

1. De lichtstralen gaan rechtdoor, er staat hen niets in de weg.

2. De lichtstraal wordt weerkaatst op het spiegeltje, de lichtstraal wordt onderbroken. Naarmate je het spiegeltje draait wordt de hoek van de weerkaatste straal groter of kleiner.

3. De twee stralen komen nadat ze door de bokaal geweest zijn samen in één punt.

4. Ook de meerdere stralen komen samen in één punt.