Oppervlaktespanning

Home

  1. Materiaal

  2. Regels

  3. Werkwijze

  4. Correctiesleutel


1. Materiaal

Kom
Water
4 lucifers
druppel afwasmiddel
handdoek

2. Regels

Kijk met de materiaallijst of alle spullen in de doos zitten. Is er iets weg? Zeg dat dan aan de leerkracht.
Doe na gebruik alle spullen weer in de doos. Zorg ervoor dat de doos afgedroogd is. Kijk met de materiaallijst of alle spullen er weer in zitten.

Voorzichtig met glaswerk, werk niet aan de rand van de tafel. Probeer de tafel en de grond droog te houden, gebruik daarvoor de dweil, leg die op de tafel en werk daarop. Indien er toch iets fout gaat, veeg de glasscherven dan grondig op.

3. Werkwijze

Lees aandachtig de regels die jullie moeten naleven.

Neem de kom, vul die voor de helft met water.
Leg in het midden 4 lucifers in een kruisvorm:

Neem nu het potje waar het afwasmiddel inzit.
Laat 1 druppel in het midden van het water vallen.
Kijk goed wat er gebeurt.
Wat zie je?
Bespreek dit in je groep en roep daarna de juffrouw om jullie w aarneming te vertellen.

Als je hiermee klaar bent ruim je alles netjes terug op, je wast de kom uit in de lavabo in de gang en je droogt die mooi af.

4. Correctiesleutel

De lucifers worden door de oppervlaktespanning van het water bij elkaar gehouden.
Als je daar een druppel afwasmiddel in het midden laat op vallen, dan wordt die oppervlaktespanning verbroken.
Daardoor gaan de lucifers uit elkaar en drijven ze snel naar de rand van de kom.